matemàtiques
castellà
català
anglès
socials
educació física
religió
optatives
música
informàtica